En man arbetar på järnvägsspåret

Tema: Mitt jobb på Strukton

Jag har hittat en uppgift jag verkligen brinner för

Saros Farighi uppskattar kulturen på Strukton – och att Strukton uppskattar olika kulturer. Följ med till Stockholm Mitt och möt en inspirerad bantekniker som älskar sitt jobb.

Digitala lösningar erövrar världen

Digitala lösningar erövrar världen

Tidigare har det saknats metoder för att ­bedöma järnvägens standard, men nu finns mätteknik, sensorer och digitala analysmetoder som berättar när det är dags för underhåll.

Avfall som resurs

Avfall som resurs

När slutar avfall vara avfall? Kan avfallet bli ett varulager för en annan verksamhet? Hur påverkar borttransporter av berg- och jordmassor miljön i storstädernas gigantiska infrastrukturprojekt? Och vad betyder bort?

Illustration - då och nu

Säkerheten då och nu

I järnvägens barndom sjöng rallarna för att hålla arbets­takten och humöret uppe, men också för säkerhetens skull. Säkerhetsarbetet har sedan dess utvecklats på spåret, från arbetssånger till full mundering.

På hög höjd i Anderna

Tema: Världens järnvägar

På hög höjd i Anderna

Vi slingrar oss fram utmed den vilt forsande Urubambafloden. Den 724 kilometer långa floden forsar fram i en betydligt högre hastighet än oss. Plötsligt annonserar en röst i högtalaren att vi snart passerar några inkaruiner på vänster sida. Genom tågvagnens takfönster kan vi högt upp på den branta bergsluttningen skymta ruinerna snabbt passera förbi.