Hans och de koreanska kollegorna har fullt fokus på felsökning i en likriktare.

Gränslösa möjligheter

Struktons medarbetare Hans Olsson har periodvis arbetat utomlands och uppmanar fler att ta chansen om den ges. – Jag har lärt mig ­massor, bland annat att det är bättre att fokusera på likheterna mellan oss människor och att acceptera skillnaderna.

Hans Olsson

Hans Olsson har gjort 31 jobbresor till Sydkorea.

Sedan den skandinaviska verksamheten av Balfour Beatty Rail förvärvades 2014, har Strukton erbjudit specialistkompetens inom kraftförsörjning av järnväg. Affärsområde Kraft har bland annat genomfört ett stort antal leveranser till Malaysia, Turkiet, USA och Sydkorea. I vissa fall har det krävt att medarbetare behövt vara på plats för att sätta anläggningen i drift.

Hans Olsson är teknisk projektledare inom affärsområde Kraft och har lång erfarenhet av både kraftelektronik och arbete i Sydkorea. När han landade på Arlanda efter sitt senaste uppdrag, kunde han räkna till 31 jobbresor till den spännande halvön mitt på Asiens östkust.

Utbyggnad och modernisering av tunnelbanan i Busan

Sydkorea har haft en enorm ekonomisk tillväxt och gått från att vara ett av världens fattigaste länder till att bli en av världens största ekonomier. I skuggan av Japan har Sydkorea växt ut till ett industriellt och informationsteknologiskt samhälle med god levnadsstandard där många företag bidrar till en dynamisk arbetsmarknad.

– Jag gjorde min första resa till Sydkorea 1997. Då arbetade jag på ABB Traction och mitt uppdrag var att driftsätta våra likriktare i den första av åtta matningsstationer på Busan Subway linje 2. Sedan gjorde jag samma sak på linje 3 men då jobbade jag för Balfour Beatty Rail. Nu senast har jag varit med och moderniserat matningsstationerna på Busans första tunnelbanelinje där det mesta av arbetet skett i Struktons regi. Oftast har vi varit två till fyra medarbetare från Kraft som åkt tillsammans.

Hans har sammanlagt tillbringat mer än två år i Busan som är Sydkoreas näst största stad. Under årens lopp har han haft flera olika roller och arbetat med allt från programmering och elektronikutveckling till kundutbildning. Han menar att perioderna i Sydkorea har utvecklat honom på många olika plan.

Stranden i Busan.

Den vackra stranden Dadaepo beach är en av Hans favoritplatser i Busan.

– Jag har fått lära känna nya människor och en ny kultur med allt vad det innebär av kryddstarka maträtter och ett skriftspråk som till en början verkade helt obegripligt. Det har också varit spännande att få följa utvecklingen i Sydkorea och se hur landet utvecklats och på många sätt blivit bättre.

Kulturskillnaderna kan bli tydliga på en internationell arbetsplats där personer från hela världen arbetar nära varandra. Oftast fungerar det bra och nyckeln enligt Hans är att ha ett öppet sinne och vara ödmjuk inför varandras olikheter.

– Kulturella skillnader är för det mesta något positivt. För att undvika missförstånd är det bra att försöka förstå varandra, lära av varandra och våga ställa frågor. Det är viktigt att komma ihåg att vi alla är olika och arbetar utifrån inlärda koder och mönster, vilket inte innebär att något av det behöver vara fel.

En konkurrensfördel vid rekrytering

Från Struktons sida ser man positivt på ett internationellt utbyte av medarbetare och har börjat diskutera en koncerngemensam hantering. Just nu tittar man på möjligheten att samarbeta med en extern aktör som kan hjälpa till med allt det praktiska som är förenat med arbete utomlands, men också att se på vilket sätt man kan kompetensutveckla projektledare genom att låta dem delta i stora, internationella projekt.

Gunnar Strömberg

Gunnar Strömberg

– Med den förändring som sker i koncernen är det internationella utbytet av medarbetare ett prioriterat område. Dessutom är det en konkurrensfördel vid rekrytering som jag inte tycker att vi använt oss av i den utsträckning som vi borde, säger Struktons HR-chef Gunnar Strömberg.

Hans Olsson uppmuntrar fler att ta chansen att jobba utomlands. Själv är han snart pensionär, men kan tänka sig att resa tillbaka till Sydkorea om det behövs. Då gärna tillsammans med någon yngre medarbetare som är nyfiken på att pröva sina vingar i ett internationellt projekt.

– Alla länder har sin charm, men Sydkorea är verkligen fantastiskt med sitt böljande landskap, närheten till havet och alla öppna, hjälpsamma och ärliga människor.

Nästa artikel Så påverkar klimatförändringarna järnvägen