Station Sofia

Hisnande hissfärd till nya Station Sofia

Ungefär hundra meter under Stigbergsparken på Södermalm kommer tågen till och från Station Sofia att stanna. Att stationen blir en av världens djupast belägna kräver lösningar som är nya för Stockholms tunnelbana.

När tunnelbanans Blå linje förlängs från Kungsträdgården och österut blir första stoppet Station Sofia på östra Söder­malm. Att tunnlarna kommer att gå i berget under Saltsjön, är förklaringen till att stationen hamnar så djupt som 100 meter under markytan.

Andreas Lundell

Andreas Lundell

– Det finns en begränsning i hur mycket spåret får luta och det gör att vi hamnar djupt under östra Södermalm. Det blir en lång uppförsbacke från Saltsjön till Sockenplan där de nya spåren når markytan och ansluts till dagens Gröna linje. Även den nya plattformen vid station Gullmarsplan kommer att ligga cirka 70 meter under markytan, säger Andreas Lundell som är projektledare kommunikation på Region Stockholm.

Att ta hissen upp och ner blir både snabbare och bekvämare än rulltrappan.”

Liknande lösningar i Barcelona och Kiev

Själva stationen, med plattformarna under jord och biljetthallen i Stigbergsparken 100 meter upp, kommer att byggas både underifrån och ovanifrån. En av nyheterna på Station Sofia är att resenärerna kommer att få ta hissen istället för rulltrappan ner till plattformarna och upp till gatunivån.

– Det är framför allt för resenärernas skull som vi valt att satsa på hissar. Att ta hiss upp och ner blir både snabbare och bekvämare än rulltrappor. Det skulle ta cirka fem minuter med rulltrappor jämfört med en halv minut med hiss.

Station Sofia i genomskärning.

Station Sofia i genomskärning.

Station Sofia kommer att få åtta hissar med plats för 30 personer i varje. Liknande lösningar finns i Barcelonas tunnelbana och även i Kiev som har världens djupast belägna tunnelbane­station. Hissarna ska vara det primära sättet att ta sig ut från stationen vid en utrymning. Det kommer även att finnas utrymningstrappor som går hela vägen upp till Stigbergsparken och möjlighet att utrymma via en servicetunnel. Den kan även användas om räddningstjänsten behöver ta sig ner till stationen.

– Det är naturligtvis svårt att föreställa sig hur en station med bara hissar kommer att upplevas. Helt klart är att de nya hissarna inte går att jämföra med dem som resenärerna möter på våra befintliga stationer. Det här blir någonting helt annat, avslutar Andreas Lundell.

10-i-topp för en trygg hisstransport

Allt detta kommer att finnas vid Station Sofia för att hisslösningen ska kännas trygg och säker för resenärerna.

  1. Larmknapp
  2. Larmtelefon i hissen för snabb kontakt
  3. Rent och fräscht i hissen
  4. Bra flöde av resenärer så inte trängsel skapas vid hissarna
  5. Ett flertal hissar
  6. Bra belysning så det blir ljust i hissområdet
  7. Tydlig information om utrymning
  8. Kort väntetid på hissen
  9. Stora hissar
  10. Övervakningskameror i hissen

Källa: Region Stockholm

Nästa artikel Simrishamnsbanan upprustad