Kinesiska CRTG bygger ut nya tunnelbanan

Kinesiska CRTG bygger ut nya tunnelbanan

I höstas vann China Railway Tunnel Group, CRTG, anbudsgivningen om att bygga tre arbetstunnlar för Blå linjen till Nacka. Det är ett bolag med stor erfarenhet och 5 000 kilometer av tunnelbyggande bakom sig.

I september blev det klart att kinesiska CRTG vunnit upphandlingen om tre arbetstunnlar i Nacka som ska byggas i samband med utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm. Tunnlarna ska användas för att frakta utrustning och schaktmassor vid byggnationen av den blå linjen till Nacka. Det innebär att för första gången jobbar nu en av världens största tunnelbyggare på den svenska marknaden. Tunnlarna ligger med 1,5 kilometers mellanrum och är mellan 360 och 500 meter långa. Byggtiden ­beräknas till 18, 19 och 20 månader.

Många planerade och finansierade infrastrukturprojekt

Cecilia Malmsten är initiativtagare till CRTG:s satsning och marknadsföring i Sverige och har lett den svenska etableringen av företaget. Hon har lång erfarenhet av arbete inom bygg och infrastruktur och har själv bott över tjugo år i Kina. I dag har CRTG i Sverige ett 20-tal medarbetare där majoriteten är svenskar med erfarenhet från tunnel­drivning. Endast ett fåtal medarbetare är inlånade från kontoret i Kina då det är svårt att få ­arbetstillstånd här.

Cecilia Malmsten

Cecilia Malmsten

– Det som är intressant med den svenska marknaden är att det finns så många planerade och finansierade infrastrukturprojekt, men inte tillräckligt med kapacitet för att klara att bygga dem. Det är projekt som rör järnväg, broar, motor­vägar och inte minst utbyggnaden av Stockholms tunnelbana, säger Cecilia Malmsten.

Internationellt sett har CRTG närmare 15.000 medarbetare och omsätter 5,2 miljarder dollar. Merparten av projekten är i Kina men på meritlistan finns även komplicerade internationella projekt, bland annat järnvägstunnlar i Uzbekistan, tunnelprojekt för metron i Santiago och Tel Aviv, tunnlar för både spår och vägtrafik liksom diverse kärnkraftsanläggningar.

– Nu har vi den svenska organisationen på plats och vi har kontrakterat en underleverantör som ska genomföra de fysiska tunnelarbetena. Det är ett företag som är verksamt i Sverige och väl insatt i hur allting fungerar här. Vi har också inlett ett långsiktigt samarbete med Epiroc och Sandvik. Det är två svenska företag i den absoluta framkanten som är nischade när det gäller tunneldrivning och infrastruktur under jord.

Även om CRTG är en av världens största tunnelbyggare måste vi vara ödmjuka och lyhörda för alla lokala krav och den kultur som råder där vi verkar.”

En ögonöppnare för fler aktörer

Innan själva tunneldrivningen drar igång är det en hel del förberedande arbeten som ska genomföras. Arbetsplatsområdet ska färdigställas och trafikplaner och olika typer av tillstånd måste vara på plats, vilket gör det svårt att sätta ett exakt startdatum. Cecilia Malmsten menar att det rent tekniskt finns mycket från CRTG:s tidigare projekt som kan appliceras på arbetstunnlarna i Nacka. Den stora utmaningen är att förhålla sig till det svenska regelverket kring miljö och arbetsmiljö.

– Det är alltid en utmaning att etablera sig på en ny marknad. Även om CRTG är en av världens största tunnelbyggare måste vi vara ödmjuka och lyhörda för alla lokala krav och den kultur som råder där vi verkar. Vi är naturligtvis väldigt angelägna om att följa svenska lagar och förordningar när det gäller miljö, arbetsförhållanden och annat.

Cecilia Malmsten menar att CRTG:s intåg i Sverige mycket väl kan fungera som en ögonöppnare för fler aktörer som vill in på den svenska marknaden.

– Generellt sett så tror jag att konkurrens alltid är någonting sunt för en bransch. Jag är nog inte den enda som gjort analysen att det är många skatte­finansierade infrastrukturprojekt på gång i Sverige och att vi behöver ökad byggkapacitet. Därför skulle jag inte bli förvånad om vi får se en ännu större spridning av aktörer i kommande projekt.

Ingen överprövning, trots kritik

Att CRTG:s anbud, värt 276 miljoner kronor, låg 40 procent lägre än närmaste bud har höjt en hel del kritiska röster både från konkurrenter och fackligt håll. Kommentarerna har bland annat varit att det är omöjligt att bygga till ett så lågt pris och samtidigt uppfylla gällande ­arbetsvillkor och miljökrav.

Trots protester kom inga överklaganden in. Region Stockholm menar att anbudet uppfyller alla krav som man ställt och att CRTG lämnat det lägsta ­anbudet vilket gjort att man kunnat gå vidare och skriva kontrakt. Under hösten 2019 blev det även klart att Implenia kommer att bygga en arbetstunnel vid Londonviadukten på Södermalm.

FAKTA – CRTG

  • Mer än 300 pågående projekt i Kina och internationella regioner som bland annat Mellanöstern och Sydostasien.
  • Deltog i byggandet av över hälften av den nationella järnvägen och höghastighetsjärnvägen i Kina och har slutfört 2 566 tunnlar av olika slag.
  • Ett referensprojekt är Kamchik-tunneln i Anwa Railway i Uzbekistan som är den längsta tunneln i Centralasien. Ett annat är Tel Aviv Red Line Light Rail Project i Israel.
  • Äger cirka 17 680 uppsättningar av byggmaskiner och 86 uppsättningar av TBM-maskiner, Tunnel Boring Machines.

Källa: China Railway Tunnel Group

Nästa artikel Hisnande hissfärd till nya Station Sofia