Noterat nr 1, 2020

Norrsken

Nordlyståget bjuder på fjällnatur, fjordar och norrsken

I oktober 2019 lanserades Nordlyståget som är SJ:s senaste satsning inom den växande nordiska tågturismen. Syftet med reseupplevelsen mellan Narvik och Abisko är främst att låta internationella turister uppleva det spektakulära norrskenet längs med sträckan.

– Vi har stora ambitioner att utveckla tågturismen i landets nordligaste delar. Genom införandet av Nordlyståget tar vi nu ett viktigt steg i satsningarna på den växande nordiska tågturismen, säger Jan Kyrk, affärschef vid SJ.

Satsningen på tågturismen är inte ny för SJ, som sedan 2018 också kör sommartågen mellan Narvik och Kiruna. För att ­vidareutveckla satsningarna på tågturismen har SJ också ­knutit till sig flera olika regionala samarbetspartner, bland ­annat Visit Narvik.

– Att resa med tåget längs med Ofotbanen är inte bara klimat­smart, utan bidrar till en helt egen typ av reseupplevelse. Sträckan bjuder resenärerna på allt ifrån storslagen fjällnatur till norrsken och norska fjordar. Vår ambition är att tillsammans med SJ kunna vidareutveckla den här typen av upplevelseresor framöver, säger Lise Janita Hansen vid Visit Narvik.

Jordglob

Climaint – ett nytt forskningsprojekt om underhåll och klimatförändringar

Vinnova har beviljat forskare på avdelningen för drift, underhåll och akustik vid Luleå tekniska universitet, 3,9 miljoner kronor för det 3-åriga forskningsprojektet CliMaint som handlar om hur klimatförändringar inverkar på järnvägens underhållsbehov. Syftet med projektet är att säkerställa en robust och driftsäker järnvägsinfrastruktur genom att anpassa underhållet mot klimatförändringarna. Målet är att utveckla ett underhålls­program där RAMS-metodik (Reliability, Availability, Maintainability, Safety), nedbrytningsmodeller för infrastruktur och satellit och meteorologiska data integreras. Bättre anpassat ­underhåll kommer att minska kostnader och investeringar för järnvägen. Projektet genomförs i samarbete med LTU rymdteknik, SMHI, Trafikverket, Infranord, Transportstyrelsen, Sweco, Luleå Kommun och Railway Research Centre (JVTC).

Hittegods

Har du tappat eller glömt något på tåget?

SJ samarbetar med Sodexo som ansvarar för hittegodsavdelningen, Lost & Found.

Alla vet nog hur förargligt det känns när man inser att man glömt något på tåget. Men det går oftast bra. Om du har glömt något ombord kan du registrera dina kvarglömda saker och dina kontaktuppgifter hos Sodexo, som kontaktar dig när dina grejer kommit tillrätta.

Linda Backström är driftchef på Sodexo och berättar att bland det märkligaste de fått in var en rullstol. Och vinterdäck …

– Det är ombord- och städpersonal på tågen som hittar och samlar in kvarglömt gods, säger Linda Bäckström. Sedan tar vi över hanteringen.

Cirka 1300 föremål hittas varje månad. Sodexo matchar mot ­förfrågan och finns det kontaktuppgifter så eftersöker de kunderna som förlorat något.

Tåg

Foto: MTRX

Välj tåget utan att förlora semesterdagar

I oktober 2018 införde tågoperatören MTRX (tidigare MTR Express) ett nytt incitament för sina medarbetare att resa klimatsmart på sin semester. Under en provperiod på ett år utgick en belöning i form av en extra ledig dag med lön till den som bytte ut varje flygresa på mer än två timmar med tåg. Initiativet har varit lyckat och hittills har sju medarbetare använt sig av förmånen vilket är åtta procent av alla heltidsanställda. Nu väljer MTRX att göra satsningen till en ­löpande förmån.

– Som företag och arbetsgivare vill vi ta ansvar och gå först för att få fler att resa klimatsmart och vi vet att våra medarbetare gärna vill bidra. När fler kan välja tåget utan att förlora semester­dagar ökar incitamenten.

Nu hoppas vi att andra företag följer efter, säger Mats Johannesson, vd MTRX.

Satsningen har även rönt stort intresse internationellt och har blivit omnämnd i både Financial Times och The Telegraph. Internt diskuteras frågan kring klimatsmart resande i större utsträckning och medarbetarna på MTRX känner sig stolta över att jobba i ett bolag som satsar på klimatet och vågar ta ut svängarna för att förändra invanda mönster.

Efter flygskam kommer tågskryt

På Språkrådets nyordslista, som släpptes i slutet av 2019, fanns 35 ord som har skapats eller blivit vanligare under året. Det mest uppmärksammade nyordet 2018, flygskam, gav upphov till en diskussion som knoppat av sig i bland annat smygflyga, att flyga ändå men inte prata om det. Nytt för 2019 var även ordet tågskryta, vilket beskriver att man stoltserar om att ta tåget i stället för flyget. Listan visade tydligt hur klimatfrågan har präglat 2019 då flera av orden handlar om klimatsituationen, till exempel Gretaeffekten, klimatnödläge, klimatdiktatur och klimatstrejk.

Skylt - tunnelbana

Test av plattformsväggar i tunnelbanan

Trafikförvaltningen ska installera plattformsväggar på Bagarmossens tunnelbanestation. Det planerade testet är en del i arbetet som görs för att minska risken att resenärer ramlar, ­eller aktivt tar sig ner, på spåret i tunnelbanan. Under­laget från testet ska visa om plattformsväggar minskar antalet skador och dödsfall i tunnelbanans spårsystem. Tidigare har mer centralt belägna stationer varit aktuella, men genom att utföra testet på station Bagarmossen bedömer man att trafikpåverkan blir mindre medan effektutvärderingen behålls. Installationen beräknas starta efter sommaren 2020. Plattformsväggarna ska sedan testas och utvärderas under 2021.

Tågvagn

Foto: Indian Railways

Första året utan någon dödsolycka

Under 2019 slog det indiska statliga järnvägsbolaget Indian Railways ett nytt, glädjande rekord. För första gången i bolagets 166-åriga historia inträffade inte en enda dödsolycka. I Indien svarar tågen för tre fjärdedelar av landets persontransporter och 20 000 tågset fraktar dagligen mer än 20 miljoner människor mellan drygt 7 300 stationer. Det innebär mer än åtta miljarder människor om året.

Komponentspecifikt spårunderhåll med nya versionen POSS Online R7

Anläggningsövervakning för järnväg tas nu till en högre nivå. Den nya versionen av POSS analyserar rådata som förs samman av algoritmer till ett konglomerat, recept som förutspår nedbrytning, åldersförändringar, felscenarier och skapar individuella underhålls- och åtgärdsprogram för varje komponent i spåranläggningen.

Traditionellt spårunderhåll har länge styrts av beräknade tidsintervall för att alla komponenter i anläggningen samtidigt ska hålla samma funktionella status. Ett trubbigt instrument som inte speglar den enskilda komponentens verkliga slitage eller behov. Det har varit ineffektivt, kostnadskrävande, tidsödande och har ofta betytt en onödigt tidig pensionering av komponenter.

Den nya POSS-versionen presenterar anläggningens skick i realtid. Nu kan man förutse nerbrytningen som en individuell åldersförändring och därför sätta in underhållet utan att riskera trafikstopp och akututryckningar. Den nya plattformen ska kunna utveckla nya strategier inom spårunderhåll och stöder användningen ute i fält av smartphones, surfplattor och bärbara datorer. Genom Strukton Rails kontrollcenter analyseras och utvärderas underhållsmetodiken löpande och här framtidssäkras även integreringen med IoT-sensorer (Internet of Things).

Det största slitaget sker vid spårväxlar ute på de hårt belastade stambanorna. Det är främst det mekaniska skicket i spårväxel och växeldriv som övervakas och analyseras, exempelvis växellådor, låsfunktioner, växeltungor, glidplattor och rullkonstruktioner. Komponenter som fordrar sina egna underhållsprogram, liksom signalsystemens kontroll- och manöversystem. Tillsammans med våra IoT-sensorer för spårmiljöer övervakas även bland annat korsningsspetsar och växelvärme.

– Varje spårväxel har sin speciella personlighet och därför ger den nya versionen av POSS detaljerad support i realtid till både tillverkare, anläggningsägare och entreprenörer. Vid budgeteringar inför reinvesteringar betyder detta ökad framförhållning och större exakthet inför exempelvis materialbeställningar och spårplanering. Totalt sett en win-win med en näst intill kirurgisk precision, säger Michel Nordeman, Product Sales Manager, på Strukton.