Kvinna och barn i tågvagn tittar ut genom fönstret

SJ storsatsar – fördubblar kapaciteten

Järnvägen fortsätter att vinna mark. Allt fler svenskar ställer bilen och väljer bort flyget till förmån för tåget. Detta har gett en vinstökning för SJ som nu ­investerar i upprustning och ­inköp av snabbtåg, en satsning som kommer att öka den totala kapaciteten med 50 procent de närmaste fem åren.

Tågresandet bara ökar och stora investeringar har gjorts för att göra tåget mer konkurrenskraftigt. SJ redovisade 2019 en vinstökning för årets tredje kvartal på över hundra miljoner kronor jämfört med samma period 2018. För hela 2019 ökade rörelseresultatet till 772 miljoner kronor (468) medan nettovinsten blev 619 miljoner kronor (389). Nu investerar SJ 12 miljarder kronor i nya fjärr- och regionaltåg. Dessutom rustas den stora X2000-flottan upp, 36 X2000-tåg uppgraderas och rullar successivt ut på järnvägen under 2020. Kapacitetsökningen för denna del blir 15 procent.

En dubbelt så stor investering är inköp av nya snabb- och regionaltåg. 30 nya snabbtåg som kommer att gå i 250 km/tim ska köpas in och lika många regionaltåg. Det är detta som under de närmaste fem åren kommer att innebära en 50-procentig ökningen av SJ:s totala kapacitet.

Att vi under året har förbättrat vår punktlighet har påverkat kundnöjdheten på ett tydligt sätt.”Crister Fritzson, vd SJ

Punktligheten i fokus

Under 2019 blev punktligheten för SJ:s tåg den högsta sedan det branschgemensamma målet på 95 procent fastställdes 2013. Tågens punktlighet definieras och mäts som andel tåg som är maximalt fem minuter försenade. Punktligheten för lång- och medeldistanståg förbättrades trots att många banarbeten utfördes under sommarhalvåret.

– Vi har under flera år lagt stor kraft på att komma tillrätta med punktlighetsproblemen och det är väldigt roligt att vi nu ser effekterna av det, säger VD Crister Fritzson i ett pressmeddelande.

– Nu behöver vi mer järnvägskapacitet. Faktum är att vår punktlighet är avsevärt bättre än flygets på samtliga sträckor där vår trafik har konkurrens av inrikesflyget. Att vi under året har förbättrat vår punktlighet har påverkat kundnöjdheten på ett tydligt sätt.

Tågresenärer är sedan länge en miljömedveten grupp och miljön är idag den viktigaste anledningen till att SJ:s resenärer väljer tåget. Den pågående klimatdebatten bidrar också till att intresset för tåget som transportmedel hela tiden ökar. Förra året transporterade SJ 32 miljoner resenärer. En fördubbling blir med andra ord en rejäl kapacitetsökning. Under 2020 ut­ökas sträckan mellan Stockholm och Göteborg med ytterligare 5.000 tågstolar i veckan och motsvarande ökning sker också mellan Stockholm och Malmö.

FOTNOT. SJ:s verkställande direktör och koncernchef Crister Fritzson lämnar SJ under våren 2020 efter åtta år, uppger det statliga bolaget i ett pressmeddelande. Han lämnar även ordförandeposten för järnvägsföretagens europeiska samarbetsorganisation CER (Community of European Railways and Infrastructure Companies).

Nästa artikel Internationellt tågresande