Vinnare Strukton Innovation Award 2019

Strukton Innovation Award 2019

Tre finalister utsågs hösten 2019 när Strukton Innovation Award gick av stapeln för andra gången. De bidrag som utsågs var de som enligt juryn allra tydligast har medverkat till innovativ utveckling inom järnvägssektorn under åren 2017-2019.

Strukton Innovation Award delas ut vartannat år till i en aktör inom järnvägsbranschen. Syftet med priset är att stimulera järnvägssektorn till innovativ utveckling som kan bidra till säkerhet, förbättrad arbetsmiljö, tillgänglighet, samt ökad kapacitet och/eller funktion i spår- och järnvägsanläggningar.

Innovationskraften är stor i Sverige och Norden, inte minst inom järnvägssektorn. Innovation förutsätter en vilja att skapa nytt och att bidra till förbättringar i människors liv. Med Strukton Innovation Award vill Strukton lyfta entreprenörskap inom järnvägen och bidra till fortsatt innovativ utveckling.

Priset delades ut av Strukton Rail ­under branschmässan Elmia Nordic Rail i Jönköping, den 10 oktober 2019, under en prisceremoni som hölls i Struktons mässmonter.

De nominerade var …

Arne Nissen, Trafikverket, nominerad av Michel Nordeman.

Arne Nissen ligger långt fram i arbetet med att uppnå Prediktivt underhåll, det vill säga att skapa långsiktighet, framförhållning och hållbara lösningar som gynnar resenärer, anläggningsägare, trafikutövare och entreprenörer. Han genomförde under 2019 tester med ny framtidsteknik för mät- och analysmetoder av anläggningsstatus. Arne Nissen har bjudit in marknaden för utveckling av innovativa produkter och underhållsstrategier genom att tänka utanför boxen, befintliga regelverk och traditioner. I och med behovet av järnvägens digitalisering, eftersatta traditionella underhåll och begränsad budget, tvingas vi alla utmana oss själva att möta framtidens behov på bästa sätt utan att förlora tillgängligheten i anläggningen. Genom SMART underhåll görs både rätt insatser, prioriteringar och ekonomiska investeringar.

MINT 1.2 Underhåll och installationsverktyg för utdelare, nominerad av Annelie Andersson, advisor Marketing & Communications Bombardier.

Tack vare digitaliseringen av arbetsmoment via en användarvänlig app, uppstår en tidsvinst i arbetet men framförallt ökar säkerheten längs spåret.

Projekt Framtidens Järnväg – Nordic Infracenter.

Ett samarbetsprojekt med flerårig strävan och det övergripande målet att stärka samverkan mellan akademi och näringsliv inom områdena teknisk utveckling, innovation och tillämpad forskning. I samband med digitaliseringen krävs ny kompetens, nya utbildningsmodeller och nya sätt att organisera arbetsmetoder. Framtidens Järnväg är en aktör som tillsammans med deltagande företag och organisationer bidrar till denna utveckling. Medfinansiärer är Region Jönköpings län, Tillväxtverket, Nässjö Kommun och ca 25 företag från näringslivet. ­Ytterligare ca 20 företag, organisationer och universitet bidrar dessutom med tillgång till experter och kompetens till projektet.

Och vinnaren blev …

Samarbetsprojektet Framtidens Järnväg tog hem segern. Juryns motivering löd: Med den snabba digitaliseringen inom järnvägssektorn krävs ny kompetens, nya utbildningsmodeller och sätt att arbeta. Under ledordet ”Tillsammans” vill projektet Framtidens Järnväg stärka samverkan mellan akademi och näringsliv inom teknisk utveckling, innovation och tillämpad forskning. Projektet ligger helt rätt i tiden, och med sitt spektrum av infallsvinklar och samarbetspartners har det alla möjligheter att lyckas.

Mål och syfte med samarbetsprojektet är att stärka konkurrenskraft, tillväxt och de innovativa framstegen inom järnvägssektorn. Projektet drivs under varumärket Nordic Infracenter och ägs av Nässjö Näringsliv AB.

Logotyp Strukton Innovation Award vinnare 2019

– Vi är oerhört stolta över att ha vunnit Strukton Innovation Award 2019. Vi ska göra allt för att för­valta detta på bästa sätt, säger Hans-Inge Almgren, verksamhetsutvecklare Nordic Infracenter.

Nästa artikel Noterat nr 1, 2020