Struktons historia – hundra år av underhåll

Strukton föddes i Utrecht, Nederländerna den 13 december 1921. Det snart hundra­årsjubilerande företaget med sin kreativa gör-det-själv-anda förbereder nu firandet. Det svenska företaget har varit en del av Struktonkoncernen i snart 20 år och tillhör en dynamisk historia som började redan på 1800-talet.

Strukton Rail AB hette tidigare Svensk Banproduktion och var den del av Storstockholms Lokaltrafik (SL) som skötte underhållet av tunnelbane- och spårvägsnätet. Vid millennieskiftet bröt sig Svensk Banproduktion loss från SL, som fattat beslut om att upphandla delar av underhållet istället för att göra allt i egen regi, och blev ett eget bolag. 2003 såldes 60 procent av Svensk Banproduktions aktier till det holländska företaget Strukton Railinfra BV, som i och med förvärvet blev huvudägare i Svensk Banproduktion.

Underhållsarbete i tunnel

Gör-det-själv-kultur

År 2007 blev Strukton Railinfra hundraprocentig ägare till Svensk Banproduktion och idag har hela koncernen bytt namn till Strukton Rail, en infrastrukturleverantör med verksamhet i Västeuropa och globalt i olika infrastrukturprojekt.

Men historien om Strukton börjar redan 1918. Nonprofitföretaget Nederlandse Spoorwegen (NS) bildades detta år gemensamt av de två största järnvägsföretagen i Nederländerna. Man behövde i samband med detta ett nytt, stort huvudkontor och frågan var vem som skulle kunna bygga ett sådant under de förutsättningar som rådde. Första världskriget hade skapat en mycket osäker ekonomisk situation och entreprenörernas marginaler var höga för att täcka riskerna. Svaret blev: ”Vi gör det själva!” En inställning som kännetecknar Strukton-andan än idag. Beslutet innebar att 22 miljoner tegelstenar producerades ­genom övertagandet av ett tegelbruk, 4.000 m³ ekvirke togs fram när man öppnade en egen timmergård, och transporterna av allt material löstes genom att två stora motorpråmar köptes in som fraktade allt längs kanalerna i Utrecht. På bara tre år lyckades man bygga en fantastisk byggnad som blev känd under namnet De Inktpot (The Inkpot, ”bläckhornet”) och som står där än idag, nära Utrecht Centralstation.

Arbetare med skottskärror

Efterkrigstidens ekonomiska osäkerhet skapade en gör-det-själv-kultur.

De Inktpot, "bläckhornet", i Utrecht.

De Inktpot, ”bläckhornet”, i Utrecht.

Strukton grundas

De Inktpot skulle bli fundamentet för Strukton. Byggnaden kom att representera inte bara Nederlandse Spoorwegens födelse utan även Struktons. Efter det framgångsrika konstruktionsarbetet i Utrecht grundades N.V. Het Spoorwegbouwbedrijf (the Railway Construction Limited Company) år 1921, den 13 december närmare bestämt. Detta blev starten på Struktons officiella historia.

På huvudkontoret i Utrecht finns Annelotte Feijth, projektledare för det annalkande hundraårsjubileet.

– Vi förbereder en särskild jubileumsaktivitet för de anställda. Den ska också kunna kopieras i de olika länder där Strukton finns. Det ska bli ett riktigt minnesvärt firande! säger Annelotte Feijth.

Att det holländska förvärvet av Svensk Banproduktion var en viktig milstolpe för moderbolaget bekräftas av kommunikationschef Irene van Dam i Utrecht:

– Vi har en lång och varm relation med Strukton i Sverige. Starten på vårt svenska samarbete markerade övergången från nationellt bolag till internationellt. Vi var alla väldigt stolta över detta och kände omedelbart ett starkt band till de svenska kollegorna. Vår dåvarande CEO, Aike Schoots, lärde sig till och med svenska.

Strukton i Sverige

Men svenska Strukton har rötter så långt bak i tiden som 1877, då man skötte drift och underhåll av spårvägs-, tunnelbane- och järnvägsanläggningar under ett antal bolagsnamn: Stockholms Nya Spårvägsbolag, Stockholms Spårvägar och AB Storstockholms Lokaltrafik. Svensk Banproduktion avknoppades från AB Storstockholms Lokaltrafik år 2000, med avsikten att sälja ut verksamheten till en privat aktör för att kunna utvecklas till ett konkurrenskraftigt och modernt företag som kunde verka även på marknaden utför Stockholms län. Svensk lagstiftning hade tidigare inneburit att Banproduktion inte tilläts utföra uppdrag utanför länet, men i och med privatiseringen öppnades en helt ny marknad för det svenska bolaget med möjlighet att konkurrera om underhåll av järnvägs- och spårvagnslinjer i hela Europa.

Strukton Railinfra BV förverkligade visionen genom förvärven på 60 procent 2003 och 100 procent 2007, och Strukton Rail AB har sedan dess befunnit sig på sin internationella framgångsresa.

Tidslinje

2000-oktober

Inkråmsförvärv av tillgångar och över­föring av anställda till Svensk Banproduktion från SL Infrateknik AB

2002

Banverket produktion får första kontraktet med SL (tunnelbanan)

2002

Svensk Banproduktion får första kontraktet med Banverket

2003-juli

Strukton Rail BV (NL) köper 60% av Svensk Banproduktion AB

2005

Strukton köper Jernbaneservice A/S (Norge) som namnändras till Strukton Rail A/S

2005

Strukton Railinfra Nordic AB startar som köper inkråmet i Jan Eriksson Spårunderhåll (Spiken) AB

2006

Strukton startar Strukton Rail AS (Danmark)

2007

Allt underhåll inom SL konkurensutsatt

2007

Sista delarna av Svensk Banproduktion Säljs till Strukton Group (100%), namnbyte till Strukton Rail AB

2007

Banverket produktion slås ihop med Banverkets industridivision

2008

Strukton Rail A/S (Norge) köper Betonmast Bane A/S

2009

Allt underhåll inom Ban­verket konkurensutsatt

2009

Inkråmet i Strukton Rail­infra Nordic AB överförs till Strukton Rail AB

Nästa artikel SJ storsatsar – fördubblar kapaciteten