Almedalen 2019

Almedalen 2019

Under Almedalsveckan tog Strukton järnvägen till Visby. I ett välbesökt seminarium på temat digitalisering diskuterade en namnkunnig panel vem som har ansvaret för framtidens järnväg, hur vi får en robust järnväg och rätt förutsättningar för en punktlig trafik.

Att bryta ny mark för järnvägsspår är nog en önskedröm för de flesta järnvägsföretag. Nu var det många decennier sedan det fanns en järnväg i drift på Gotland, men mellan 1878 – 1963 hade ön ett antal järnvägssträckor i bruk. Under 1950 – 60-talet blev vägarna bättre och fordonen billigare. Det ledde till att många företag flyttade sina transporter från järnväg till väg. Då var bilen tågets värsta fiende. Idag tampas järnvägssektorn snarare med andra problem som punktlighet och eftersatt underhåll.

Digitalisering och samarbete

Trängsel och punktlighet var frågor som diskuterades vid ­seminariet. I panelen deltog SJ:s vd Crister Fritzson, Tågoperatörernas vd Bengt Westerberg, Rambolls kundchef Anna Forslund, Struktons chef för Innovation & Teknik Otto Nilsson, Trafikverkets underhållsdirektör Malin Holen och före detta kommunikationsminister Björn Rosengren. Dagens moderator var Lars Redtzer från Sveriges Byggindustrier.

Björn Rosengren, Björn Westerberg, Malin Holen, Lars Redtzer, Anna Forslund och Otto Nilsson i Almedalen

Björn Rosengren, Björn Westerberg, Malin Holen, Lars Redtzer, Anna Forslund och Otto Nilsson i Almedalen.

Panelen gav både sin egen syn på, och diskuterade tillsammans, de utmaningar vi står inför när det gäller punktlighet och kvalitet. Det konstaterades att punktligheten är relativt hög i Sverige, ändå drabbas resenärer och transportörer av fler problem än de ska behöva utstå. För att driva på utvecklingen behöver aktörerna i järnvägens hela leveranskedja samarbeta bättre. Digitaliseringen har gjort att det finns massor av data och information som kan guida till rätt beslut, men den behöver trattas ner och användas på ett effektivt sätt.

– Det finns otroligt mycket smart data på järnvägen. Problemet är att det inte finns någon efterfrågan på digitaliserade lösningar som tar tillvara data i den dagliga driften, säger Otto Nilsson. Vi står också inför utmaningen att branschen lider brist på kompetens som kan använda den nya digitala tekniken. Vi har jobbat på samma sätt i närmare 50 år, så vi har en resa att göra.

Snabbare utveckling och fokus på resenärerna

Även utvecklingstakten diskuterades och var det egentliga ­fokuset ska ligga.

– Vi i branschen behöver öka takten i utvecklingen, göra mindre och kortare projekt där man testar olika lösningar
för att sedan implementera dessa i systemet. På SJ har vi så smått börjat med detta genom att testa GPS-positionering på en mindre sträcka. Den ska sedan kunna införas i hela systemet, säger Crister Fritzson.

Panelen menade också att det behövs mer fokus på det som gör nytta i den dagliga verksamheten och som ger resultat för de som reser på spåren.

– Digitalisering i sig är inget självändamål. Det är ett sätt att utveckla verksamheten för att få bättre kvalitet och smidigare resor för de som väljer att åka tåg, säger Malin Holen.

Nästa artikel Därför valde jag att ta tåget