Digitala lösningar erövrar världen

Digitala lösningar erövrar världen

Tidigare har det saknats metoder för att ­bedöma järnvägens standard, men nu finns mätteknik, sensorer och digitala analysmetoder som berättar när det är dags för underhåll. Internationellt sett ­ligger Strukton långt framme i den digitala utvecklingen med flera egna system som möjliggör insatser i god tid innan fel uppstår.

Vi börjar med ett nedslag i Nederländerna. Struktons hemland där man sedan många år tillbaka haft ett annat sätt att se på upphandlingen av järnvägsunderhåll än i Sverige. Ett sätt som uppmuntrar ett kvalitativt och innovativt underhållsarbete där man jobbar långsiktigt och proaktivt med hjälp av digitala verktyg.

– Strukton är Europas största privata järnvägsentreprenör och globalt sett ligger vi i framkant när det gäller digitala lösningar, säger Otto Nilsson, chef för innovation och teknik. Upphandlingsförfarandet i Nederländerna har banat väg för att man kommit väldigt långt i arbetet med att ta fram processer och skapa analysverktyg och sensorer som kunnat implementeras i anläggningar världen över.

Otto Nilsson

Det handlar om stora mängder data som inte går att analysera manuellt. Därför har vi stor hjälp av nya digitala analysverktyg.Otto Nilsson

Liten störning ger omfattande problem

Ett bra exempel på digitaliseringens positiva effekter hittar vi i London där Struktons digitala teknikövervaknings­system POSS installerats i stadens 150 år gamla tunnelbana. Varje år reser 1,37 miljarder människor i det 402 kilometer långa systemet som trafikeras av 11 linjer. Det betyder att minsta lilla störning snabbt ger upphov till stora trafik­problem.

Under åren 2010–2013 gjorde London Underground Ltd ett pilottest av Strukton Rails teknikövervakningssystem POSS. Resultatet blev mycket lyckat och nu har POSS installerats permanent i hela tunnelbanesystemet.

Projektet började som ett samarbete mellan Siemens UK, London Underground Ltd och Strukton. Siemens hade utvecklat en ny växelmekanik, ”the Surelock” och kommit överens med London Underground om att förse mekaniken med ett övervakningssystem i syfte att öka växlarnas pålitlighet och robusthet.

Antalet växelfel minskade med 35 procent

Redan 2008 demonstrerade Strukton övervakningssystemet POSS för första gången. Några år senare installerades det på prov på stationerna Loughton och Waterloo. Resultatet från den första pilotperioden visade att antalet växelfel minskat med 35 procent. År 2013 inkluderades ytterligare en station i testet. Då inleddes också en allmän godkännandeprocess för POSS. Ett förfarande som är väldigt omfattande just för Londons tunnelbana där kombinationen av trånga utrymmen och den enorma mängden människor som dagligen passerar genom systemet, gör att säkerhetskraven är extremt höga.

År 2014 erhöll Strukton ett certifikat som gjorde det ­möjligt att rulla ut POSS i hela Londons tunnelbanesystem. I dag är 300 Surelock-punkter anslutna till POSS och tekniken är också kopplad till ett molnkoncept. Det innebär att användarna via internet och med hjälp av rätt inloggningsuppgifter kan följa exakt hur systemet arbetar.

Stor hjälp av nya, digitala analysinstrument

Strukton arbetar med asset management vilket kan beskrivas som ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för anläggningstillgångar under hela deras livscykel.

– I detta arbete hjälper digitaliseringen oss att samla in alla fakta och uppgifter från underhåll, besiktningar, signal­anläggningar. Med den insamlade information kan vi sedan gå vidare och analysera vilka åtgärder man bör göra för att arbeta med underhåll på rätt nivå, säger Otto Nilsson.

I Australien, som är en förhållandevis ny marknad, ­arbetar Strukton i stor omfattning med rådgivning kring hur kunderna bör hantera och styra sitt underhåll.

– Här går vi in som konsulter och tar fram underhållsplaner som grundar sig på anläggningens status och ­behov. Vår rådgivning baseras till stor del på den information vi fått in, dels historiska data men också ny ­information från mätningar och besiktningar. Det handlar om stora mängder data som inte går att analysera manuellt. Därför har vi stor hjälp av nya digitala analysverktyg, avslutar Otto Nilsson.

Nästa artikel Högtflygande underhållsarbete med hjälp av drönare