Rälsbroschyren

Hur räls är du?

Nu finns RÄLS-broschyren ute. En presentation av Struktons värdegrund och resultatet av sju års arbete med majoriteten av medarbetarna.

Tre som varit drivande i arbetet är kompetenschef Gölin Forsberg, kommunikationschef Lisa Borges och Hans Bauer, platschef i region Syd.

Gölin Forsberg

Gölin Forsberg

Lisa Borges

Lisa Borges

Hans Bauer

Hans Bauer

– Vi är oerhört stolta, broschyren är frukten av ett fantastiskt samarbete där väldigt många medarbetare bidragit, säger Gölin Forsberg.

Varför behövs en broschyr?

– I grunden handlar det om hur vi pratar med varandra i vardagen, förklarar Gölin Forsberg. RÄLS-samtalet ska börja direkt, där kan broschyren bli ett stöd.

– Vi vill att Struktons värde­grund ska leva och hela tiden återskapas, säger Lisa Borges. Arbetet har inneburit att vi fått diskutera hur vi faktiskt vill ha det, vilka vi vill vara.

– Det har handlat om att åstadkomma ett samtänk kring vad RÄLS är, säger Hans Bauer. Att ha med sig värdegrunden i olika situationer och tänka, ”… var det RÄLS det jag gjorde här?” Med hjälp av broschyren kan vi beskriva RÄLS på ett kortfattat sätt.

Hur ska den användas?

– Broschyren ska framför allt användas i rekryteringen, den är ett bra sätt för nya kolleger att snabbt sätta sig in i vad Strukton står för, förklarar Lisa Borges.

Räls = Respekt, Ärlighet, Lita på, Säkerhet

Värdegrunden

– Vid anställningsintervjuer är broschyren en presentation av företagets värderingar, men lika mycket en överenskommelse, fortsätter Gölin Forsberg. Sedan använder vi den också som en del av det interna arbetsmaterialet. RÄLS är ett bra verktyg, till exempel inför ett beslut eller om man känner sig illa behandlad, när man behöver kunna prata om svåra situationer.

Innehållet har tagits fram dels genom enkäter på intranätet där enskilda medarbetare haft möjlighet att bidra med tankar och kommentarer, dels i diskussioner som förts i olika forum och under RÄLS-konferenser.

– Vi har alltid jobbat med RÄLS i olika grupperingar av medarbetare, säger Lisa Borges. Det har varit viktigt för att hålla värdegrunden levande. När vi tog fram broschyren ville vi göra på samma sätt. Varje medarbetare ska känna att det här är min värdegrund, den är viktig för mig.

Fadime Andic

Fadime Andic

Respekt för mig är när jag planerar ”mina” svetsares jobb och kan lita på att de utför jobben på ett ärligt sätt. Att de ger mig feedback. När jag blev arbetsledare var jag ung, ny och dessutom tjej på en arbetsplats med nästan bara män. Flera av svetsarna hade 30 års erfarenhet. I början var jag nervös men det fungerar väldigt bra. De lär mig om svets, och jag involverar dem i mina beslut.Fadime Andic, Arbetsledare

Rälsbroschyren

Rälsbroschyren. Tillsammans har vi kommit fram till att det är så här vill vi vara.

Hur distribueras broschyren?

– Vi har hittills skickat ut den till alla större kontor, fortsätter Lisa Borges. Men den huvudsakliga användningen är att sticka den i handen på människor vi möter när vi är ute på rekryteringsträffar, på mässor och i skolor.

– Den är också mycket användbar vid stora kontrakts- och projektstarter, säger Hans Bauer. Då delar vi ut den till alla för att snabbt få en samsyn.

– Målsättningsnivån är att RÄLS är Strukton när Strukton är som bäst, ­säger Gölin Forsberg och ­avslutar:

– Vi är väldigt stolta över det arbete som gjorts. Det är tack vare våra medarbetare som vi lyckats skapa RÄLS-broschyren.

Nästa artikel Snabbtåg från Stockholm till Oslo halverar restiden