UITP Summit

Kollektivtrafik blev till konst på UITP Summit

Den 9–12 juni samlades kollektivtrafikföretag från hela världen i Stockholm för att delta i ett av världens största kollektivtrafikevent – UITP Summit. Under de fyra mässdagarna kom 15 000 besökare till Stockholmsmässan samt delegater från ett åttiotal länder.

UITP Summit samlar kollektivtrafikaktörer från hela världen och arrangeras vartannat år. Årets konferens i Stockholm hade 474 utställare och lockade 15 000 besökare till en mängd olika evenemang. Man kunde exempelvis ta del av de senaste inno­vationerna inom autonoma fordon, anropsstyrd trafik, hållbarhet och tillgänglighet. Till detta arrangerades seminarier, workshops och utställningar.

Så låter punktligheten i Stockholms tunnelbana

Huvudtemat för årets UITP Summit var ”The Art of Public Transport” vilket syftar till den perfekta resan som konstform och hur kollektivtrafikaktörer möjliggör den. I samband med evenemanget lanserade MTR en konstinstallation – The Sound of MTR – som låter betraktaren i realtid uppleva hur punktligheten i Stockholms tunnelbana både kan se ut och låta.

– Just arbetet med att förbättra punktligheten i trafiken är en central del av MTR:s verksamhet globalt. I Hong Kong ligger punktligheten på 99,9 procent och under 2018 uppmättes punktligheten i Stockholms tunnelbana till 97,6 procent. Genom vårt lekfulla sätt att gestalta det vi kallar för operational excellence kunde vi bjuda våra besökare på en spännande musikalisk och visuell upplevelse, säger Mark Jensen, vd MTR Nordic.

Konstinstallationen i MTR:s mässmonter

I MTR:s mässmonter kunde besökarna ta del av en konstinstallation som beskrev punktligheten i Stockholms tunnelbana.

Titta och lyssna på trafiken när som helst under dygnet

Installationen bygger på en grafisk bild av tunnelbanenätet där man kan följa tågens ankomst och avgång löpande för alla linjer. Den sammanlagda punktligheten för de senaste 24 timmarna redovisas löpande och man kan själv välja att titta och lyssna på trafiken på valfritt klockslag från det föregående dygnet. Ljudet i installationen triggas i realtid av tunnelbanetågens avgångar och ankomster. Genom variation över tid skiftar ljudens karaktär och samtidigt speglas intensiteten i trafiken. Lugnare och mer meditativt under kvällen och natten och högre puls under rusningstid.

Under UITP Summit tog även Stockholms kollektivtrafik tillfället i akt och visade upp sig. Besökarna fick bland annat titta närmare på de nya tunnelbanetågen C30, pågående utbyggnadsprojekt och miljöarbete, liksom konsten i kollektivtrafiken.

Eventet anordnades av UITP, Union Internationale des Transports Publics, som är den internationella branschorganisationen för all kollektivtrafik. SL var lokal värd tillsammans med Svensk Kollektivtrafik, Stockholms stad och Stockholmsmässan. Nästa konferens arrangeras i Melbourne 2021.

Nästa artikel Sista sommaren på Söderströmsbron